PIN pruža psihosocijalnu podršku u azilnim centrima u Banja Koviljači i Bogovađi

By 26 Januara, 2018Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, uz podršku UNHCR Serbia, redovno pruža psihosocijalnu podršku izbeglicama u azilnim centrima u Banji Koviljači i Bogovađi te bismo želeli da se zahvalimo menadžmentu na uspešnoj saradnji!

Author pin

More posts by pin