PIN predstavio nove publikacije

By | Novosti

PIN je predstavio publikacije o mentalnom zdravlju izbeglica i izazovima i potencijalima dece izbeglica. Publikacije su nastale kao rezultat sveobuhvatnih istraživanja o mentalnom zdravlju izbeglica koje je PIN sproveo u okviru projekta podržanog od strane UNHCR-a.

Publikacije možete preuzeti sa linkova ispod.

PIN i IRC održali trening

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network je, uz podršku International Rescue Committee, održao trening za volontere i zaposlene Refugee Aid Serbia, Centar za integraciju mladih i PIN – Psychosocial Innovation Network na temu “Trauma, posttraumatski stresni poremećaj, anksioznost i depresija – identifikacija i upućivanje”. Zahvaljujemo se prisutnima na učešću i nadamo se da će vam koristiti u daljem radu!

Okrugli sto u okviru mreže Help on the route

By | Novosti

Predstavnica PIN – Psychosocial Innovation Network učestvovala je na Okruglom stolu na kome su predstavljene i diskutovane preporuke o stanju poštovanja ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju, nastalih u okviru mreže Help on the route.

Svetski dan mentalnog zdravlja

By | Novosti

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, 10. oktobra, PIN – Psychosocial Innovation Network je uz podršku UNHCR Serbia organizovao konferenciju za medije. Ovom prilikom predstavili smo rezultate našeg istraživanja o mentalnom zdravlju izbeglica u Srbiji!
Govornici na konferenciji su bili:
– Hans Friedrich Schodder, šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji,
– dr Periša Simonovi?, pomo?nik direktora za organizaciju zdravstvene zaštite u Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanovi? Batut“,
– Ivan Živanov, koordinator zdravstvene zaštite za migrante u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji,
– Maša Vuk?evi? Markovi?, psiholog, psihoterapeut i direktorka PIN-a,
– Jovana Gaši?, klini?ki psiholog u okviru PIN-a.
Zahvaljujemo se velikom broju kolega koji su prisustvovali doga?aju – World Health Organization (WHO), ??????????? ?? ????????? ? ????????? ????????? ??????, Gradski centar za socijalni rad, UN Women Serbia, Mup R. Srbije, IRC, NVO Atina, Médecin du monde, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR, Doctors Without Borders/ Médecins Sans Frontières (MSF), Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, CRPC – Crisis Response and Policy Centre, SOS De?ija sela Srbija, GIZ, Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Save the Children International, Info Park, i radujemo se budu?im zajedni?kim koracima ka uspostavljanju jedinstvenog sistema i standarda pružanja psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji!

Novosti
Mart 2, 2019

Gostovanje Dr Lile Hardi

Bilo nam je veliko zadovoljstvo da ugostimo Dr Lilu Hardi, iz Cordelia fondacije sa kojom su PIN-ovi psiholozi i psihološkinje imali priliku da pričaju o metodologiji sprovođenja psihološke procene u…

Novosti
Februar 18, 2019

Ciklus obuka upoznavanja sa Smernicama

PIN je u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, započeo sa serijom obuka upoznavanja sa smernicama za zaštitu i unapredjenje mentalnog zdravlja izbeglica, tražila…

Novosti
Februar 2, 2019

Počeli smo ciklus edukacija za zdravstvene radnike

PIN je uspešno započeo ciklus edukacija za zdravstvene radnike, u okviru podrške Evropske unije Republici Srbiji, o pružanju kulturno osetljivih usluga i prevencije stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca…

Novosti
Januar 24, 2019

Psihološka podrška osobama sa dijabetesom

PIN i u 2019-oj nastavlja da se zalaže za bolji kvalitet života osoba sa dijabetesom. Sa tim ciljem, naša psihološkinja Dunja Božović gostovala je u emisiji Studia B “Vodič kroz dijabetes”….

Novosti
Decembar 6, 2018

,,Mentalno zdravlje i psihološka dobrobit izbeglica”

PIN je uz podršku UNHCR Serbia održao panel o mentalnom zdravlju i psihološkoj dobrobiti izbeglica. Ovom prilikom govorili smo o mentalnom zdravlju izbeglica i značaju obezbeđivanja jedinstvenih standarda i mehanizama koordinacije. Takođe smo…

Novosti
Novembar 29, 2018

,,Prošlost, sadašnjost i budućnost integracije”

Predstavnici PIN-a, učestvovali su na međunarodnoj konferenciji „Prošlost, sadašnjost i budućnost integracije“. PIN je predstavio svoje viđenje dosadašnjih napora koji su ostvareni u pravcu integracije izbeglica i migranata, identifikovanih izazova i…

Novosti
Novembar 28, 2018

Učestvovali smo na IRIS Network Social Academy

PIN bi da se zahvali IRIS network i ASB South East Europe na prilici da učestvujemo u ovom programu i razmenimo iskustva sa kolegama iz regiona! Takođe, nam je drago da smo imali priliku da…

Novosti
Novembar 22, 2018

PIN je postao član MODS-a

PIN je učestvovao na godišnjoj skupštini Mreža organizacija za decu Srbije – MODS na kojoj smo imali priliku da predstavimo naš rad i postanemo jedna od članica mreže! Zahvalili bismo se na ukazanoj…

Novosti
Novembar 19, 2018

PIN-ove psiho-edukativne radionice

PIN, uz podršku UNHCR-a, svake nedelje sprovodi psiho-edukativne radionice u Beogradu sa ciljem osnaživanja izbeglica, sticanja veština i kompetencija i pružanja podrške da se prilagode školskom kontekstu. Teme radionica su kompjuterske…

Novosti
Novembar 16, 2018

PIN je učestvovao u obeležavanju Svetskog dana dijabetesa

Povodom Svetskog dana dijabetesa, naša psihološkinja, Dunja Božović, je govorila na panel diskusiji “Porodica i dijabetes”. Drago nam je da možemo da podržimo ovu važnu inicijativu podizanja svesti ali i…

Novosti
Novembar 15, 2018

Izazovi sa terena i unapređenje psihosocijalne podrške

PIN je imao priliku da zajedno sa kolegama iz vladinog i nevladinog sektora razgovara o izazovima sa terena ali i prostoru za unapređenje usluga psihosocijalne podrške. Hvala Fondacija Ana i Vlade Divac na…

Novosti
Novembar 6, 2018

Sa srednjoškolcima o životnoj situaciji njihovih vršnjaka u toku izbeglištva

U okviru projekta “Pomoć na putu”, psihološkinja PIN-a je organizovala predavanje i razgovarala sa srednjoškolcima Zemunske gimnazije na temu životne situacije njihovih vršnjaka u toku izbeglištva, a u cilju podizanja svesti mladih…

Sekundarna traumatizacija kod pomagača: faktori rizika i smernice za prevenciju

Posted by pin on Juli 23, 2016
Komentari isključeni za Sekundarna traumatizacija kod pomagača: faktori rizika i smernice za prevenciju
Category: Novosti
PIN tim je u utorak, 05.07.2016. u prostorijama Kulturnog centra Rex održao okrugli sto ?ija je tema bila psihološka podrška osobama koje rade sa izbeglicama, tražiocima azila i migrantima u Srbiji. Svi oni se u okviru svog posla svakodnevno susre?u sa ljudima koji su pretrpeli mnogobrojna traumatska iskustva i kao takvi izloženi su sekundarnoj traumatizaciji (ST). ST se sastoji od tipi?nih simptoma povezanih sa traumom koji se ?esto sre?u kod osoba koje su iskusile traumatska