Naši Marko Živanović i Maša Vukčević su predstavili novi merni instrument koji su kreirali

By 22 Maja, 2021Novosti

Na naučnoj konferenciji Empirijska istraživanja u psihologiji, naši Marko Živanović i Maša Vukčević, diskutovali su različite pristupe merenju sekundarne traumatizacije i predstavili novi merni instrument koji su kreirali.

Hvala organizatorima skupa, i koleginicama i kolegama na učešću!

Author pin

More posts by pin