Donate

Vaša pomoć može da napravi razliku u životima ljudi iz osetljivih grupa. Doniranjem ćete doprineti našoj misiji osnaživanja ranjivih pojedinaca i unapređenja kvaliteta njihovih života.

Kako biste donirali, pritisnite dugme ispod