Donate

Vaša pomo? može da napravi razliku u životima ljudi iz osetljivih grupa. Doniranjem ?ete doprineti našoj misiji osnaživanja ranjivih pojedinaca i unapre?enja kvaliteta njihovih života.

Kako biste donirali, pritisnite dugme ispod