Današnji dan u celom svetu se obeležava kao Svetski dan deteta

By 20 Novembra, 2021Novosti

Ovim povodom, PIN pozdravlja upućivanje zvaničnog mišljenja od strane Zaštitnika građana prema Ministarstvu zdravlja Republike Srbije u slučaju uskraćivanja urgentnog prijema u psihijatrijsku ustanovu maloletniku bez pratnje, koji se desio u aprilu 2020. godine, po pritužbi organizacije A 11 – Inicijativa za socijalna i ekonomska prava. Smatramo da je od izuzetne važnosti činjenica da je Zaštitnik građana pozvao Ministarstvo zdravlja da preduzme mere i aktivnosti za unapređenje urgentnog hospitalnog zbrinjavanja adolescentata sa mentalnim smetnjama koje bi rezultirale jasnim i preciznim definisanjem skupa usluga, sistema upućivanja i odgovornosti svake od nadležnih ustanova i njihovu bolju koordinaciju, uz istovremeno jačanje stručnih i prostornih kapaciteta.

Hvala A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava na zalaganju za unapređenje zaštite mentalnog zdravlja!

Author pin

More posts by pin