Završen IRC pilot projekat “Lekovite učionice”

By Juli 13, 2018Novosti

Drago nam je da podelimo da je International Rescue Committee pilot projekat “Lekovite u?ionice”, koji je PIN – Psychosocial Innovation Networksproveo u dve osnovne škole u Beogradu uspešno završen. U?itelji su prošli kroz obuku i kontinuiranu superviziju za rad sa decom izbeglicama sa ciljem sticanja dodatnih znanja i veština koje ?e unaprediti integraciju izbeglica u formalno obrazovanje u Srbiji.

Author pin

More posts by pin