Humanitarna izložba umetničkih radova

By Juni 21, 2018Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network bi želeo da se zahvali svima koji su došli na PIN-ovu humanitarnu aukciju umetni?kih radova povodom Svetskog dana izbeglica! Želeli bismo da se zahvalimo i svima koji su prepoznali zna?aj našeg rada usmerenog na poboljšanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti izbeglica, kao i mnogim PIN-ovim saradnicima koji nam u tom radu pomažu. Posebno bismo se zahvalili dragim autorkama i autorima radova izloženih na aukciji, umetniku Savo Vuji?i?, UNHCR Serbia, ?ura Bar-u i Njuz.net-u na velikoj podršci!

PIN je, tokom ovog doga?aja, sakupio 185.000 RSD koji ?e biti usmereni na dalju organizaciju raznih kreativnih i okupacionih radionica kao i pružanja psihološle podrške i lokalnoj i izbegli?koj populaciji.

Radujemo se budu?im zajedni?kim akcijama, projektima i druženju!

Author pin

More posts by pin