PIN i IRC održali obuku za učitelje u osnovnim školama u Beogradu

By Mart 28, 2018Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, u saradnji sa International Rescue Committee, održao je obuku na temu Lekovitih u?ionica i socijalno-emocionalnog u?enja u dve osnovne škole u Beogradu. Obuka je usmerena na podu?avanje u?itelja korisnim tehnikama za rad sa ciljem stvaranja sigurnog i neguju?eg okruženja za decu izbeglice u kojem mogu da rastu i razvijaju se.

Author pin

More posts by pin