PIN pruža psihosocijalnu podršku u azilnim centrima u Banja Koviljači i Bogovađi

By Januar 26, 2018Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, uz podršku UNHCR Serbia, redovno pruža psihosocijalno podršku izbeglicama u azilnim centrima u Banji Kovilja?i i Bogavo?i te bismo želeli da se zahvalimo menadžmentu na uspešnoj saradnji!

Author pin

More posts by pin