Međunarodni dan ljudskih prava

By | Novosti

Istraživanje sprovedeno tokom 2021. godine pokazalo je da 96% izbeglica tokom trazita doživi bar jedno traumatsko iskustvo, dok svaka treća osoba doživi 13 ili više ovakvih iskustava. Poređenje sa istraživanjem iz 2017. godine pokazuje da je u proteklih pet godina…

Read More

Postali smo deo ”Pokreta za mentalno zdravlje”

By | Novosti

Drago nam je da smo postali deo “Pokreta za mentalno zdravlje”! Cilj formiranja Pokreta za mentalno zdravlje usmeren je na: – Afirmaciju mentalnog zdravlja, – Unapređenje položaja osoba sa mentalnim smetnjama – Podizanje svesti javnosti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja,…

Read More

Održan sastanak psihologa

By | Novosti

Održan je još jedan sastanak psihologa, angažovanih u izbegličkom kontekstu u cilju mapiranja dostupnih usluga zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške u Srbiji. Mapiranje se sprovodi u saradnji sa Consortium on Refugees’ and Migrants’ Mental Health u okviru kog će…

Read More

Čemu se nadamo i zašto ne?

By | Novosti
Naša direktorka, Maša Vukčević, govorila je o nadi, naučenoj bespomoćnosti i tome na koji način možemo (a možemo!) da menjamo stvari u našem društvu. Hvala CRTA na pozivu, bilo je...
Read More

Obuka ”Mehanizmi upućivanja na psihološku podršku”

By | Novosti

Završen je i drugi deo obuka, “Mehanizmi upućivanja na psihološku podršku”, koji je sproveden u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Hvala vaspitačima, starateljima i terenskim socijalnim radnicama koji su bili veoma motivisani za unapređenje znanja…

Read More

PIN unapređuje online komunikaciju i vidljivost

By | Novosti

U prethodnih godinu dana smo, pored ostalog, svedočili velikom značaju održavanja nesmetane komunikacije kako u privatnoj tako i u poslovnoj sferi života svakog od nas. Za mnoge je uspostavljanje i održavanje neometane komunikacije sa svojim saradnicima i korisnicima od presudne…

Read More